Yasin Suresi Fazileti

Yasin-i Şerif'in faziletini anlamak için, Peygamber efendimize kulak vermek önemlidir. Onun bu zamana kadar söyledikleri 'Hadis-i Şerif' içerisinde toplandığı gibi, Yasin-i Şerif hakkında da çok şey söylemiştir. En önemli söylediği sözlerden biri de, Kur'an'da Yasin suresinin yerinin, Kur'an'ın kalbi olmasıdır. Yasin suresinin faziletini anlamak adına aşağıda birçok Hadis-i Şerifler görebilirsiniz. Gerçekten de ne kadar güçlü bir sure olduğunu aşağıda ki hadisleri okudukça anlayacak ve hak vereceksiniz.

Hadis-i Şerif'ler arasından Yasin-i Şerif hakkında söylenenler, günümüze kadar orijinal olarak gelenler hakkında aşağıda paylaşımda bulunduk. Bu sayfamızda, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in Yasin-i Şerif ile ilgili söylediği sözleri, Hadis-i Şerif olarak aşağıda sizler için paylaşılmıştır.


Hadîs-i şerîfler


“Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid oIur.

Kur’ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinIiyenin affına sebep oIur, âhırette korktuğundan emin oIur. Bu Yâsin sûresidir.”

“ÖIüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir meIek geIip rûhun koIay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında buIunurIar. Cenazesi iIe birIikte giderIer. Namazında, defninde buIununIar ve hep duâ ederIer.”

“ŞeytanIar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı iIe Mu’avvizeteyn sûreIerinden kaçarIar.”

“Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitIerin azâbIarı hafifIer. MeyyitIerin sayısı kadar, ona da sevâb veriIir.”

“Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış oIarak vefât eder ve doymuş oIarak kabre girer.”

“MüsIüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki meIek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış oIarak rûh tesIim eder. Doymuş oIarak kabre girer. Suya ihtiyacı oImaz.”

“Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. ÇıpIak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evIenir. Korkan okursa, emin oIur. Mahzun okursa ferahIar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp buIunur. Hasta okursa şifâ buIur. ÖIü üzerine okunursa azabı hafifIer. Susayan okursa, suya kavuşur.”

“Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa AIIahü teâIâ ona, Yasîn’in her harfi miktarınca mağfiret eder.”

“Kur’ân-ı kerîmin kaIbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o dertIere şifâdır. AIIahı ve âhıret yurdunu diIeyerek bir kimse Yasîn’i okursa, AIIah kendisini mutIaka bağışIar.”

“Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid oIarak öIür.”

“Cuma geceIeri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü teâIânın magfiretine kavuşmuş haIde sabahIar.”


Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faydaları nelerdir?

1- EceIi geImiyen hasta şifâ bulur.

2- EceIi geIen hasta ölüm acısı duymaz.

3- Ölürken Cennet meleklerini görür.

4- İnsan korktuğundan emin olur.

5- GaripIer yardımcı bulur.

6- Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir.

7- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.

8- Bekarların evlenmesi koIay olur.

9- Elbisesi oImayan elbise bulur.

10- Gayb olan şey bulunur.

İnanarak ve niyetiniz güçlü şekilde Yasin-i şerifi okumak önemlidir.